Музичка школа „Стеван Мокрањац“

Адреса: Ослобођења бр. 39

36300 Нови Пазар

Телефон: 020/336-991, 020/318-779

Факс: 020/311-779

Е – mail адреса: skola39@mts.rs

Општина: Нови Пазар

Матични број школе: 07326211

Жиро рачун школе: 840-865666-14