Образац Евиденција лица за заштиту података:

http://www.stevanmokranjacnovipazar.edu.rs/wp-content/uploads/2023/04/zastita-podataka.pdf