МИСИЈА

Ми смо једина културно – образовна установа на територији Новог Пазара која одржава традицију квалитетног музичког образовања и васпитања деце. Наше главне вредности су неговање квалитета, здравог такмичарског духа и љубави према музици, а основна тежња усмеравање што већег броја деце и младих на професионално бављење музиком.

У даљем раду у нашој Школи наравно да ће на првом месту бити жеље и могућности наших ученика. Наш задатак је да се превасходно окренемо остваривању циљева које себи постављамо за наредни период.

ВИЗИЈА

Наша је заједничка визија да ШОМО „Стеван Мокрањац“ кроз међусобну сарадњу и залагање наставника, родитеља, ученика и других релевантних чинилаца сваке године остварује све већу популарност, углед и квалитет своје основне делатности, те да постане један од главних носилаца квалитетног музичког образовања и васпитања на територији Републике Србије.

Нашу школу у будућности видимо као просторно адаптирану васпитно-образовну установу у којој ће ученици на савремен и модеран начин усвајати знања и вештине свирања на инструментима уз помоћ високостручног кадра на свим одсецима.

Наше ученике у будућем раду видимо као активне учеснике свих такмичења у земљи и иностранству али и као активне промотере наше школе на свим манифестацијама културе у нашој средини. Они су огледало нашег рада и њихов успех је успех наше Школе, а наш основни задтак је да им дамо пуну подршку у раду. Наше је да им омогућимо да вежбају на квалитетним инструментима у добро опремљеним учионицама и да раде са добрим наставницима који ће успети да задовоље све њихове потребе.